Usłyszcie głos Mariupola

Usłyszcie głos Mariupola. Masza

„Usłyszcie głos Mariupola” to seria historii osób, którym udało się wyjechać z zablokowanego miasta. Rozpoczynamy od fragmentu rozmowy z Maszą, która razem ze swoją rodziną ewakuowała się 16 marca.

Usłyszcie głos Mariupola. Ola

„Usłyszcie głos Mariupola” to cykl opowieści o ludziach, którym udało się ewakuować z oblężonego Mariupola. Cykl kontynuujemy rozmową z Olą, która była świadkiem nalotów w szpitalu położniczym 9 marca.

Usłyszcie głos Mariupola. Katia

„Usłyszcie głos Mariupola” to seria historii osób, którym udało się ewakuować z zablokowanego Mariupola. Kontynuujemy serię rozmową z Katią, żoną azowca, która z dwoma synami spędziła kilka miesięcy w bunkrze kombinatu „Azowstal”.

Usłyszcie głos Mariupola. Julia

„Usłyszcie głos Mariupola” to seria historii ludzi, którym udało się ewakuować z zablokowanego Mariupola. Kontynuujemy serię rozmową z Julią Kostenko, która prowadziła dziennik podczas wojny oraz mówiła po ukraińsku w Mariupolu jeszcze przed inwazją.

Usłyszcie głos Mariupola. Ołeksandr

„Usłyszcie głos Mariupola” – seria historii osób, którym udało się ewakuować z oblężonego Mariupola. Kontynuujemy tę serię rozmową z Ołeksandrem – pracownikiem bloku operacyjnego mariupolskiego szpitala obwodowego, który ratował życie mieszkańców i ukraińskich wojskowych, rannych w wyniku ostrzałów miasta przez...

Śledź ekspedycję