Historia wojny

Imperialna choroba Rosji

Rosja ma status mocarstwa od ponad 300 lat. Utworzona jako imperium za panowania Piotra I, pozostała taką do 1917 roku, po czym przekształciła się w neoimperium, jakim był Związek Radziecki. Na początku lat 90., po rozpadzie ZSRR, Rosja mogła przewartościować...

Z winy Rosjan: stulecie deportacji z Ukrainy

Inspirując się odwieczną polityką imperialną, niekończącą się ekspansją terytorialną oraz bezkarnością rosyjscy władcy od wieków niszczą i asymilują rdzenną ludność podbitych terytoriów. Jednym z narzędzi, których Federacja Rosyjska używała i nadal używa wobec Ukraińców, jest deportacja, czyli przymusowe przesiedlenie, wydalenie...

Lęk i nienawiść w ZSRR: jak naprawdę żyło się w „złotej epoce radzieckiej stabilności”

Minęło ponad 30 lat od czasów rozpadu najbardziej totalitarnego neoimperium na świecie — Związku Radzieckiego. Nie mniej jednak, jego wizerunek jako swoistej oazy wygody i spokoju nadal żyje w pamięci (lub wyobraźni) całego pokolenia starszych ludzi, żyjących w czasach ZSRR....

Śledź ekspedycję