Share this...
Facebook
Twitter

Wiele zwierząt pozostaje w strefie działań wojennych oraz na terytoriach tymczasowo okupowanych: w schroniskach, w zoo, na dworcach, ulicach, w zamkniętych mieszkaniach —może to być dla nich wyrokiem. Europejskie schroniska gotowe są przyjmować zwierzęta z Ukrainy, ale są trudności z ich ewakuacją.

Póki co, ukraińscy aktywiści szukają i wysyłają karmę wolontariuszom i schroniskom, pomagają wywozić zwierzęta (również dzikie), uwalniają je z zamkniętych pomieszczeń. Ryzykują życiem, nie czekają na uznanie, czy wynagrodzenie, pomagają zwierzętom, które znalazły się w krytycznej sytuacji. Tym samym aktywiści są odzwierciedleniem całego społeczeństwa.

Zdjęcie: Mychajło Palinchak

Share this...
Facebook
Twitter

Zdjęcie: Alex Lourie

Share this...
Facebook
Twitter

UAnimals. Zbierają środki dla punktowej pomocy schroniskom i centrom rehabilitacyjnym; kupują karmę i leki, pomagają w adopcji; organizują ewakuację czworonogów, dają zwierzętom dom, szukają i koordynują wolontariuszy.

Ogoniaści jeńcy wojenni / Tailed Hostages of War. Tailed Hostages of War. Poszukują dotacji; kupują i dostarczają karmę, wodę, paliwo i generatory, by ogrzać schroniska; rozwożą pomoc humanitarną zza granicy; szukają i koordynują wolontariuszy.

Zdjęcie: Serhij Korowajnyj

Save Pets of Ukraine. Lwowski producent karmy dla zwierząt domowych „Kormotech” już od kilku lat w ramach programu „Nie zostawiaj nas w ATO” pomaga zwierzętom, które ucierpiały podczas działań wojennych. Dziś firma również wspiera schroniska i zwierzęcych wolontariuszy poprzez kupno i dostawę karmy; korzystają z zewnętrznego dofinansowania i konwertują je w pomoc humanitarną skierowaną do punktów znajdujących się pod ostrzałami; publikują aktualne informacje o otwartych sklepach zoologicznych.

Ukrainian Rescue Appeal. Grupa wolontariuszy, która koordynuje ratowanie i przesiedlanie ukraińskich zwierząt domowych, które ucierpiały wskutek rosyjskiego wtargnięcia (przede wszystkim — rannych i tych, które potrzebują natychmiastowego leczenia); pomagają przy przekroczeniu granicy.

Zdjęcie: Marcus Yam

Happy Paw. Tu można zwrócić się o pomoc w kupnie karmy i o finansowanie leczenia ciężko chorych zwierząt; zbierają środki na krytyczne potrzeby schronisk; fundusz charytatywny również szuka i koordynuje wolontariuszy.

Zdjęcie: Karyna Piliuhina

ZooPatrol(Kijów) Ratują zwierzęta, które gospodarze zostawili w mieszkaniach czy domach; dbają, by miały dostęp do wody i jedzenia; szukają domu tymczasowego, organizują rehabilitację.

KARG — Kyiv Animal Rescue Group (Kijów). Ratują zwierzęta, które znalazły się w nadzwyczajnej sytuacji; uwalniają je z zamkniętych gospodarstw; dostarczają karmę do schronisk i w miejsca tymczasowego pobytu; ewakuują zwierzęta.

Zdjęcie: Karyna Piliuhina

Czat służący pomocy właścicielom zwierząt w Ukrainie. Porady; świadczą pomoc weterynaryjną, psychologiczną, prawną; podają informację o przejazdach, wyjazdach, zamieszkaniu i schronieniu.

Dla każdego ZOO wojna to niewiarygodnie trudny czas: zwierzęta cierpią z powodu braku jedzenia, a egzotyczne mogą również zamarzać. Zwierzęta umierają powoli bez jedzenia, ciepła, przestraszone wybuchami i ostrzałami. Miejscowi dokarmiają je, ale sytuacja pozostaje krytyczna.

Z powodu tymczasowej okupacji oraz rosyjskich ostrzałów, na granicy przetrwania pozostają wielkie przestrzenie ogrodów zoologicznych, w których mieszkają setki rzadko spotykanych zwierząt. Dzięki nieobojętnym Ukraińcom, którzy w ciągu kilku dni zebrali ponad 200 tys. hrywien, rezerwat biosfery „Askania Nowa” (Tawria) mógł podołać ostry kryzys i kupić jedzenie dla swoich podopiecznych. Aktualnie trwa zbiór kosztów dla ekoparku „Feldman” (Charków), który pilnie potrzebuje jedzenia oraz ewakuacji zwierząt z terenów ostrzeliwanych. Z powodu bombardowań cierpi również charkowskie ZOO: zwierzęta są przestraszone i głodne, dlatego administracja prosi o pomoc. Nie lepsza sytuacja jest w ogrodzie zoologicznym w Mykołajewi: tam do zbiórki środków podeszli kreatywnie — trwa sprzedaż bilety нna przyszłe wizyty. Dzięki sprzedaży biletów on-line, każdy może wesprzeć również ZOO w Kijowie.

Zdjęcie: ZOO w Mykołajewi

Nad materiałem pracowali

Autor projektu:

Bohdan Łohwynenko

Autorka:

Marianna Mackiw

Redaktorka:

Anastasija Sierikowa

Redaktorka naczelna:

Natalia Ponediłok

Redaktor zdjęć:

Jurij Stefaniak

Menadżer treści:

Jana Rusina

Tłumaczka:

Katarzyna Gach

Śledź ekspedycję