Βεσσαραβία 4 Ιστορίες
Βολίν 1 ιστορία
Γαλικία 1 ιστορία
Ζακαρπάτια 2 Ιστορίες
Καρπάθια Όρη 4 Ιστορίες
Μπουκοβίνα 4 Ιστορίες
Πολίσσια 3 Ιστορίες
Ποντίλλια 0 ιστορίες
Σλομποζάνσινα 1 ιστορία
Ταυρία 2 Ιστορίες
ukrainer-map-large